Hei!

Jeg heter Sicilie Nielsdatter og er 14 år. Jeg bor sammen med familien min på Eidsfos Jernverk. Har du lyst til å vite litt om hvordan det er å bo på et jernverk? Jeg skal ta deg med på en tidsreise – vi skal reise fra 1697 da jernverket ble grunnlagt til ca. år 1900. På veien skal du få hilse på familien min. Faren min er smed og jobber på jernverket.

Du skal også få bli kjent med distriktslege Wolfgang Møller, den vakre Lilla fra Ungarn og Kristine som vokste opp på Eidsfoss rundt 1900.

God tur!

Kilder
Det er de historiske kildene som gir oss informasjon om fortida. Her får du vite hva en kilde er.

Historien til jernverket
Velger du denne veien, får du vite når jernverket ble grunnlagt, om forholdet mellom bønder og verkseiere, om masovn og om hva som ble produsert på jernverket.

Dagliglivet på jernverket
Eidsfos Jernverk var et lite samfunn i samfunnet. Her levde folk fra fødsel til død. Under dette alternativet får du et innblikk i oppvekst og familieliv, arbeid og helse. Her får du også vite om hva en skuespiller fra Ungarn skriver om Norge.

Utarbeidet for Nord-Jarlsbergmuseene av Ann Tove Manshaus.

Kilder (til neste side på nettstedet)