Arbeid

På Eidsfoss var det vanlig at mennene jobbet på jernverket, mens kvinnene hadde ansvar for hus og hjem.

Niels var smed og sønnene hans jobbet som dagarbeidere. Å jobbe som smed var både hardt og farlig. Smeden stod hele dagen i sterk varme. Det var tungt å jobbe, og den høye lyden i fra den store stangjernhammeren ga hørselskader. Hammerslagene kunne høres langt, langt av gårde.

Det var lange arbeidsdager, med fri kun søndagen.

Arbeiderne ved jernverket fikk lønna utbetalt i varer. Etter hvert ble det vanlig å gi arbeiderne lønn i penger, slik at de selv kunne kjøpe matvarer på butikken.

Selv om det var stor forskjell mellom en vanlig arbeider og eieren av jernverket, ble de ansatte tatt godt vare på. Utover 1800-tallet fikk arbeiderne klare rettigheter i forhold til ulykker, arbeidstid, lønn og pensjon.