A. Når historikeren i år 2060 skal forske på hvordan det var å vokse opp i Vestfold i 2006 – hvilke kilder kan han eller hun bruke?

B. Skriver du brev som kan bevares for ettertida? Diskuter om e-post og sms er er gode kilder.

C. Skriv historien om Sicilie. Hvordan tror du livet til Sicilie ble?

Skriv en historie som skal inneholde noe om familieliv, skolegang, konfirmasjon, fritid og framtidsutsikter.

D. Kan du finne egen familie i folketellingen?
www.digitalarkivet.no

I toppmenyen til digitalarkivet velger du folketellingen fra 1801, 1865, 1875 eller 1900. Du må så velge fylke og kommune. Her kan du søke f.eks. på etternavn.