Peder og Christine Marie von Cappelen

Peder von Cappelen eide Eidsfos Jernverk fra 1795 til han døde i 1837. Dette var en god periode for jernverket. Cappelen anskaffet en ny masovn som gikk døgnet rundt. Han bygde også bedre veier i området rundt jernverket. I 1824 kjøpte han Kongsberg Jernverk med gruver, skog og sagbruk, og Eidsfos Jernverk vokste dermed i størrelse.

Peder var gift med Christine Marie. De bodde med døtrene sine på hovedgården. Etter at Peder døde, var det Christine Marie som styrte jernverket. Christine Marie utvidet hagen rundt hovedgården. Hun utgav også et vitenskapelig verk om flora; ”Vildvoxende Planter på Eidsfos og omegn”.