Livet på jernverket fra 1860 til 1900

Jernverkene var små samfunn i samfunnet. Mange levde hele livet sitt innenfor jernverksområdet – de ble født på Eidsfoss, gikk på skole og jobbet der, giftet seg med nabojenta eller nabogutten, fikk barn, døde og ble begravd på Eidsfoss.

For mange var nok livet på Eidsfoss trygt og godt. Mannen i huset hadde arbeid, familien hadde et sted å bo og barna fikk skolegang. Det var også vanlig at sønnen i huset fikk jobb på jernverket, mens jentene var hjemme og hjalp til i huset eller tok tjeneste på storgårdene.

Vi skal også se at arbeiderne etter hvert fikk mange rettigheter i forhold til arbeidet sitt.