Familien Andersen Nyqvist

Moren og faren til Sicilie var født og oppvokst i Sverige. Faren Niels var smed. Han fikk ikke jobb i Sverige. Niels og Stine flyttet sammen til Norge. De hadde hørt at jernverkene i nabolandet trengte arbeidskraft.

Niels fikk arbeid på Eidsfos Jernverk. Niels og Stine fikk seks barn. Familien bodde i en arbeiderbolig på Hesthammer grund. De hadde et lite jordstykke og noen dyr. I Sicilies familie jobbet både faren og de to eldste brødrene på jernverket. Moren til Sicile var hjemme og hadde ansvaret for hus og barn. I 1865 var Sicile 14 år.