Ferietips! Ta en tur med Tønsberg-Eidsfosbanen. Smukke og billige rundture.

I 1901 ble jernbanen mellom Tønsberg og Eidsfoss åpnet. Reisen tok ca 2 ½ til 3 timer.

Eidsfosbanen fraktet passasjerer, post og varer til og fra verket. Etter hvert ble jernbanen brukt av turister. I turistbrosjyren reklameres det for en rundtur på to dager til kroner 9, 70. Dette var på begynnelsen av 1900-tallet.

La oss tenke oss at året er 1905. Kan du finne ut hvor i Norge man da kunne ta jernbanen?