Jernverket

I løpet av 1600-tallet ble det grunnlagt mange jernverk i Norge. På denne tiden kjempet Danmark-Norge og Sverige om å være mektigst i Norden. Sverige produserte mest jern, og Danmark-Norge var avhengige av det svenske jernet. Dette ønsket de dansk-norske kongene å få en slutt på. På begynnelsen av 1800-tallet var det bygd mange norske jernverk, men Sverige var fotsatt en konkurrent.

Eidsfos Jernverk 1697

Caspar Herman Hausmann grunnla jernverket på Eidsfoss. Den gang hørte Eidsfoss inn under Jarlsberg grevskap og Hausmann måtte derfor forhandle med grev Wedel Jarlsberg om å anlegge et jernverk der. Jernverkene var avhengige av vannkraft, malm og skog. Alt dette hadde Eidsfoss.

Avtalen mellom Hausmann og Wedel Jarlsberg gikk ut på hvor jernverket skulle ligge og hvor stort område som skulle tilhøre jernverket.

Klikk på bilde for å se bildet i full størrelse Klikk på bilde for å se bildet i full størrelse
Utkast til avtalen mellom grev Wedel-Jarlsberg og Hausmann. Selve originalavtalen er borte.