Våren var kald i 1867

Det er mange forskjellige opplysninger vi kan få fra en medisinalberetning. Legene skulle ikke bare rapportere om sykdom og død, men også om værforholdene gjennom hele året.

Her har Wolfgang Møller skrevet om været i Hof i 1867. Han skriver at våren var kald og kom sent. Sommeren var varm og høsten gunstig. Vinteren kom tidlig med en kald desember måned. Han skriver om kornavlingen og at potethøsten var mislykket.

Hvorfor tror dere at det var distriktslegens oppgave å rapportere om været?