Kilder og litteratur

Arkivmateriale fra Riksarkivet i Oslo:

 • Eidsfos Jernverk. Arkivet inneholder forskjellig regnskapsmateriale, korrespondanse, eiendomspapirer, tegninger, avisklipp og trykksaker m.m. Gave fra Eidsfos Verk A/S 1982
 • Medisinalberetninger. Serien medisinalberetninger er samlet i arkivet etter Justisdepartementet, dit Medisinaldirektørens arkiv ble flyttet fra Indredepartementet i 1878. Fra 1891 - 1922 er serien samlet under medisinaldirektøren.
 • Foto og kart fra arkivet på Eidsfos Verk. Arkivet inneholder kopibøker, korrespondanse, regnskap mm, fra 1699 - ca.1960.
 • Publiserte kilder: Norge i 1743 : Riksarkivet, Solum forlag (2005)

Litteratur:

 • Aschehougs Norgeshistorie: Knut Helle, redaktør (1997)
 • Eidsfoss-minner: Erling Christensen (1991)
 • Eidsfos verk 1697-1997: Morten Alexander Joramo (1997)
 • Fortida er ikke hva den en gang var - en innføring i historiefaget: Knut Kjeldstadli, Universitetsforlaget 1992
 • Historia på riktig - arkivpedagogik i praktiken: Eva Sjogren og Catarina Lundstrom, Skånes arkivforbund (2001)
 • Hof bygdebok: Sigurd H. Unneberg (1964)
 • Jernverket på Eidsfoss - Emnehefte for 7. - 9. klasse: Utarbeidet av Kristin Skjeldbred, Nord-Jarlsbergmuseene (2002)
 • Reiseminner fra Norge 1864: Lilla Bulyovzky, Pax (2000)
 • Østfold og Vestfold i manns minne - daglegliv ved hundreårsskiftet: Anne Borchgrevink (redaktør), Samlaget (1975)

Nettstedet er utarbeidet for Nord-Jarlsbergmuseene av Ann Tove Manshaus og Jan Egil Andreassen.

Illustrasjoner av Bjørn Brochmann, Commandogroup www.commandogroup.no