Kilder

På nettstedet skal vi forske litt i historien til Eidsfos Jernverk. Hva vet vi egentlig om jernverket på Eidsfoss? Vi vet noe om hvordan det så ut på stedet når det gamle jernverket gikk for fullt. Mange av bygningene er bevart og er i bruk den dag i dag. Men for å finne ut hvordan de egentlig levde på Eidsfoss, la oss si på midten av 1800-tallet, må vi gå til kildene.

En historisk kilde inneholder informasjon om fortida. Alle historiske kilder er skapt av mennesker.

En kilde kan f. eks være et foto, kart eller en gjenstand. Vi har mange foto fra Eidsfoss, både av gamle bygninger og av mennesker. Fotografiet kom først etter 1850. Før den tid, har vi malerier og illustrasjoner.

Vi har også kilder som er skriftlige; det kan være aviser og bøker, eller det kan være gamle dokumenter, protokoller, brev og dagbøker. En kilde kan også være en fortelling fra gamle dager.

På nettstedet har vi brukt mange forskjellige historiske kilder. Alle kildene gir oss kunnskap om fortida.

Å forske i fortida kan sammenlignes med å finne brikker til et puslespill. Vi vil aldri klare å finne alle brikkene til puslespillet vårt, derfor må vi selv skape resten av historien. Vi må prøve å lage en så sann historie som mulig. Måten vi leser og tolker kildene på, vil alltid være påvirket av omgivelsene våre og det samfunnet vi er en del av. Vi som lever nå, vil aldri helt klare å forstå hvordan det var å vokse opp på Eidsfoss på 1860-tallet.