Konflikt mellom bønder og verkseier

Klikk på bilde for å se bildet i full størrelse
Dokumentet fra 1757 viser hvor mye trekull hver gård måtte levere til Eidsfos Jernverk.

Jernverkene i Norge hadde privilegier. Det betyr at jernverkseierne hadde spesielle rettigheter som andre utenfor jernverkene ikke hadde. De slapp å betale tiende til kongen og trengte heller ikke å verve soldater til krigen. Eierne av jernverkene hadde rett til å utnytte ressursene i området rundt jernverket og de kunne også beordre bøndene til å jobbe.

Det ble vanskelige tider for bøndene som bodde i nærheten av jernverket. Bøndene i Norge var vant til å være frie og bestemme over sitt eget arbeid og eie egen jord. Nå ble de tvunget til å levere malm og trekull til jernverket. De fikk dårlig betalt og kjøringen til og fra jernverket tok mye av deres egen arbeidstid. Det oppstod derfor mange konflikter mellom de som eide jernverket og bøndene som bodde i distriktet.