Kvinnene på jernverket

Det var kvinnene som tok seg av alt arbeidet hjemme. De lagde mat, vasket, melket kyrne og dyrket poteter. Det var også kvinnene som vevde, sydde og tok seg av barna.

Kvinnene hadde lange arbeidsdager, men de var flinke til å hjelpe hverandre. Det var også vanlig at de største barna hjalp til hjemme.

I listen fra folketellingen, ser vi at familien Nyqvist Andersen dyrket poteter og hadde sau og kveg.