Lønn for arbeidet

Arbeiderne på jernverket fikk store deler av lønna utbetalt i varer. En gang i måneden møttes de i noe som ble kalt proviantboden og fikk utdelt matvarer av proviantskriveren. Proviant betyr mat eller varer. Proviantskriveren var den som holdt orden på at alle fikk de varene de skulle ha.

Etter hvert ble det vanlig at lønna ble utbetalt i penger, slik at arbeiderne selv kunne kjøpe det de ønsket.

I 1868 åpnet landhandleren på Eidsfoss. Vi har en protokoll fra dette året som forteller at Eidsfos Forbrugsforening hadde 56 medlemmer. En forbrugsforening hadde som mål å bedre forbrukernes kår, bl.a, gjennom å organiserte felles innkjøp av varer.

Faren til Sicilie, smeden Niels Andersen Nyqvist, var medlem av denne foreningen.

Spør noen i familien om de er medlem av samvirkelaget?

Vareutvalget på Eidsfos Landhandleri rundt 1870

 • Rug
 • Bygg
 • Salt
 • Sild
 • Kaffe
 • Candis
 • Grønsæbe
 • Grønerter
 • Ris
 • Rafinade
 • Havanna røkt
 • Sæbe
 • Skåtobakk
 • Smør
 • Flesk
 • Parafin
 • Gryn
 • Erter
 • Sei
 • Lys
 • Fyrstikker

Kjenner du til alle varene på listen?

Hva syns du om utvalget av varer. Kunne vi klart oss med disse varene i butikken i dag?