Masovnen

Masovnen skulle framstille råjern. De første masovnene ble murt opp av stein. De var gjerne ti meter høye. På toppen av ovnen, kransen, ble det fylt på med trekull og malm. Masovnen ble fyrt opp og store blåsebelger fikk opp temperaturen. Når ovnen ble tilstrekkelig varm, smeltet malmen og jernet ble utskilt.

Eidsfos Jernverk hadde sin storhetstid på begynnelsen av 1800-tallet. Masovnen gikk døgnet rundt. Jernutvinningen gav arbeid til mange.

Etter hvert ble det dårligere tider. Danskene begynte å smelte om jern selv etter unionsoppløsningen. Engelskmennene brukte billig koks til å fyre med istedenfor dyrt trekull. I USA ble Bessemer-ovnen tatt i bruk. Den var så stor og effektiv at Norge ikke hadde nok malm til å fylle den med, og etter 1870 ble det ene jernverket etter det andre lagt ned. Eidsfos Jernverk ble nå et støperi og smeltet bl.a. om jern. Det ble fortsatt laget ovner, men jernbanevogner, landbruksmaskiner og støpegods kom i tillegg.

Klikk på bilde for å se bildet i full størrelse
Masovnen – tegning fra 1793