Norge rundt 1850

For å få en større forståelse om hvordan det var å vokse opp på Eidsfoss på midten av 1800-tallet og utover, trenger vi litt kunnskap om hvordan folk levde rundt i Norge på den tiden.

Den største delen av befolkningen bodde utenfor byene og livnærte seg av jorda. Vi hadde ingen adel eller sterk godseierklasse som Sverige og Danmark. Bøndene i Norge, både de som eide og de som leide jord, var nok mer selvstendige og hadde en større frihet enn bøndene i nabolandene. De små bondesamfunnene levde på mange måter uavhengige av storsamfunnet. Vi snakker gjerne om to kulturer som eksisterte side om side, med bønder på den ene siden og borgerskapet og embetsmennene på den andre.

I denne perioden får vi også ny industri i Norge: nye maskiner til tekstilindustrien, nye metoder i kull- og jernindustrien. Vi får jernbane og dampskip.

Utviklingen i industrien er en del av den industrielle revolusjonen.

Ny industri, gir et nytt arbeidsmarked. Vi får flere fabrikk- og industriarbeidere, handelsmenn, skippere, lærere, teknikere, telegrafister osv.

Jernverkene i Norge, bl.a Eidsfos Jernverk, som smeltet jern med trekull, kunne ikke konkurrere med det billige engelske jernet smeltet med koks. Dette betydde undergangen for de gamle jernverkene.

Et nytt arbeidsmarked krevde fagfolk. Mange ble hentet inn utenfra.

I folketellingen av 1865, ser vi at Eidsfos Jernverk var eid av et engelsk kompani, med engelske ingeniører og mange svenske arbeidere. Selv om mange i denne perioden utvandret til Amerika, måtte norsk industri hente inn arbeidere fra bl.a Sverige.

Ovn fra Eidsfos Verk, 1910.