Rettigheter

Arbeiderne på Eidsfos Jernverk hadde mange rettigheter. Vi har funnet en arbeidskontrakt for smeltere fra 1877. De som jobbet som smeltere fikk hus å bo i, og var de gifte, fikk de også et jordstykke til å dyrke poteter og grønnsaker. Veden fikk de hente i skogen rundt jernverket. Dersom en smelter ble syk, fikk han gratis legehjelp og medisiner. Barna fikk gratis skolegang. Når han ble for gammel til å jobbe, ville han få pensjon fra jernverket.

Arbeidstid

Det var lange arbeidsdager på jernverket. Masovnen gikk døgnet rundt og det var vanlig med skiftarbeid.

Vi har et arbeidsreglement fra 1912 som viser at arbeidsuka var 55 ½ timer lang.

Hvor mange timer tror dere smeden Niels jobbet i uka, i året 1865?

arbeidstid

I 1919 ble 8-timersdagen lovfestet for de fleste arbeidere i Norge.

Tror dere at 6-timers arbeidsdag blir innført i Norge?

Barn i arbeid

Klikk på bilde for å se bildet i full størrelse

I 1892 kom loven som forbød barnearbeid. Det var vanlig at barna arbeidet på jernverkene, i gruvene, på sagbrukene og i fabrikkene. På jernverkene var barna med og knuste malm.

Både gutter og jenter måtte hjelpe til hjemme. Etter skolen og konfirmasjonen fikk jentene et større ansvar hjemme og noen ble tjenestepiker på storgårdene i distriktet. Guttene begynte tidlig å hjelpe til på jernverket.

I 1893 var det ingen arbeidere på Eidsfoss som var mellom 12 og 14 år. Det var tre arbeidere som var mellom 14 og 16 år og 93 voksne arbeidere over 16 år.