Fra stangjern til surfing på Hawaii

I tiden før ca. 1880 ble det produsert jern med malmsmelting i masovnen. Etter dette kom ny støpevirksomhet i gang uten bruk av masovn. Eidsfos Verk ble det nye navnet. Her skulle det nå i tillegg til ovner, lages maskiner for landbruket og støpegodsartikler til bygnings-industrien.

I 1899 startet Eidsfos Verk med å bygge jernbanevogner. Da Tønsberg-Eidsfosbanen åpnet i 1901, var vognene produsert på Eidsfoss.

I 1961 stoppet all produksjon på Eidsfos Verk. I arkivet har vi funnet reklame for surfebrett lagd på Eidsfos Verk. Det står i reklamen at surfebrettet ble lagd etter de originale surfebrettene fra Hawaii. Surfebrettet ble også kalt ”slæpebord”.